Vấn đáp Phật pháp tại chùa Ấn Quang - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1804 | 27-12-2012

Vấn đáp Phật pháp tại chùa Ấn Quang - Thích Nhật Từ

Vấn đáp Phật pháp tại chùa Ấn Quang - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 16-03-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1354,Van-dap-Phat-phapGiang-tai-Chu...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.