Vấn đáp: Phóng hào quang tiếp dẫn và vật lý học, luân hồi là có thật

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

471 | 23-03-2016

Vấn đáp: Phóng hào quang tiếp dẫn và vật lý học, luân hồi là có thật

Vấn đáp: Phóng hào quang tiếp dẫn và vật lý học, luân hồi là có thật, chết trùng, sự và lý vãng sinh, chư Ni và việc quy y cho Phật tử, tiêu chí làm tu sĩ, cách thờ phượng của người Phật tử
Giảng tại chùa Hoàng Xá,Hưng Yên, ngày 16/01/2016
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-01-2016/van-dap-phong-hao-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.