Vấn đáp: Phước báu cúng dường trai Tăng, thờ Phật trong tang lễ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

879 | 06-07-2015

Vấn đáp: Phước báu cúng dường trai Tăng, thờ Phật trong tang lễ

Vấn đáp: Phước báu cúng dường trai Tăng, thờ Phật trong tang lễ -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Nhà hàng chay Mandala, ngày 9/5/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.