Vấn đáp: Quan Âm Dâng Ngọc Và Long Nữ Thành Phật - phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1147 | 19-07-2011

Vấn đáp: Quan Âm Dâng Ngọc Và Long Nữ Thành Phật - phần 2/2 - Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Long Quang - Tỉnh An Giang, ngày 31/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4940,Van-dap-Quan-am-Dang-Ngoc-Va-L...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.