Vấn đáp: Quy y lại, thờ Phật, cõi âm và địa ngục, ngoại cảm, ma nhập - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1195 | 13-03-2014

Vấn đáp: Quy y lại, thờ Phật, cõi âm và địa ngục, ngoại cảm, ma nhập - Thích Nhật Từ

Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Giảng tại chùa Phổ Môn, ngày 13/02/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-van-dap-quy-y-lai-tho-phat-gia-dinh-... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.