Vấn đáp: Quy Y Tam Bảo-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

609 | 22-08-2015

Vấn đáp: Quy Y Tam Bảo-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Quy Y Tam Bảo-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Phật Huệ, Frankfurt, Đức quốc, ngày 02/08/2015 và TP. Aalen, Đức quốc, ngày 01/08/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.