Vấn đáp: Sự bảo toàn trong nhân quả tái sinh, làm việc thiện, ngoại cảm,...

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

847 | 30-10-2015

Vấn đáp: Sự bảo toàn trong nhân quả tái sinh, làm việc thiện, ngoại cảm,...

Vấn đáp: Sự bảo toàn trong nhân quả tái sinh, làm việc thiện, ngoại cảm, khuyến khích người thân theo Phật pháp, tâm bất động chuyển, xuất gia và báo hiếu -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại An Tịnh Đường, Kumagaya, Nhât Bản, ngày 11/06/2015 và đạo tràng Hamamatsu, Nhật Bản, ngày 13/06/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/van_dap_su_bao_toan_trong_nhan_qua_tai_sin...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.