Vấn đáp: Sự liêm khiết tri thức, nghi thức tán tụng sau thời kinh - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

298 | 09-09-2018

Vấn đáp: Sự liêm khiết tri thức, nghi thức tán tụng sau thời kinh - TT. Thích Nhật Từ

Hai câu hỏi về: Sự liêm khiết tri thức và nghi thức tán tụng đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Thiên Chánh, ngày 16-08-2018
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.