Vấn đáp: Sự tái sinh của các vị Lạt Ma- TT. Thích Nhật Từ www.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

723 | 29-09-2015

Vấn đáp: Sự tái sinh của các vị Lạt Ma- TT. Thích Nhật Từ www.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Sự tái sinh của các vị Lạt Ma- TT. Thích Nhật Từ
www.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Pháp Hoa, TP. Marseille, Pháp, ngày 19/07/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.