Vấn đáp: sự tu tập của Phật tử hải ngoại -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

765 | 03-07-2015

Vấn đáp: sự tu tập của Phật tử hải ngoại -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: sự tu tập của Phật tử hải ngoại -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 10/5/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.