Vấn đáp: Tác hại đốt vàng mã và hộ niệm đúng pháp - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1206 | 29-11-2012

Vấn đáp: Tác hại đốt vàng mã và hộ niệm đúng pháp - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Tác hại đốt vàng mã và hộ niệm đúng pháp - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Bồ Đề (10/12/2011) và chùa Thông (11/12/2011). Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6621,Van-dap-Tac-hai-dot-vang-ma-va...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.