VẤN ĐÁP tại Bồ Đề Đạo Tràng - THÍCH NHẬT TỪ - 2014

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

592 | 04-01-2017

VẤN ĐÁP tại Bồ Đề Đạo Tràng - THÍCH NHẬT TỪ - 2014

Thầy Nhật Từ thuyết giảng vào ngày 27/02/2014 tại Bồ Đề Đạo Tràng.
Nghe và tải MP3 ở đây: http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-02-nam-2014/van-dap-tai-...

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.