Vấn đáp: Tam pháp ấn, vô ngã, quy y và đối thoại tôn giáo - Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

852 | 11-02-2015

Vấn đáp: Tam pháp ấn, vô ngã, quy y và đối thoại tôn giáo - Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Tam pháp ấn, vô ngã, quy y và đối thoại tôn giáo - Thích Nhật Từ
Giảng tại Tịnh Xá Trung Tâm, TP.HCM, ngày 05/06/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/play-van-dap-tam-phap-an-vo-nga-quy-y-va-do...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.