Vấn đáp: Tăng Ni hiện nay nên du học ở nước nào - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

886 | 20-04-2015

Vấn đáp: Tăng Ni hiện nay nên du học ở nước nào - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Tăng Ni hiện nay nên du học ở nước nào - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 30/03/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.