Vấn đáp: Thiền sai phương pháp, cúng giỗ tổ tiên - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1156 | 24-12-2014

Vấn đáp: Thiền sai phương pháp, cúng giỗ tổ tiên - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Thiền sai phương pháp, cúng giỗ tổ tiên, tự tu thiền, giới Bồ tát tại gia, tánh không, chấp có và chấp không, tạo thuận duyên, cản nghịch duyên, trái tim Bồ tát Quảng Đức, nhất tâm bất lo - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/play-van-dap-thien-sai-phuong-phap-cung-gio...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.