Vấn đáp: Thiền tịnh song tu - Phần 02

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1402 | 28-09-2012

Vấn đáp: Thiền tịnh song tu - Phần 02

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Pháp Vân, ngày 01/11/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: Phần 1: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5222,Van-dap-phan-1-Thien-tinh-song... - Phần 2: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5223,Van-dap-phan-2-Thien-tinh-song...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.