Vấn đáp thiền Tứ Niệm Xứ - Sư Tăng Định

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

209 | 30-03-2017

Vấn đáp thiền Tứ Niệm Xứ - Sư Tăng Định

Các câu hỏi của thiền sinh được Sư Tăng Định giảng dạy trong khóa tu Thiền lần 2 tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-03-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.