Vấn đáp: Thờ Phật ở lầu dưới, báo mộng và gọi hồn, hồi hướng công đức, ý nghĩa ngôi chùa,...

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1038 | 20-10-2015

Vấn đáp: Thờ Phật ở lầu dưới, báo mộng và gọi hồn, hồi hướng công đức, ý nghĩa ngôi chùa,...

Vấn đáp: Thờ Phật ở lầu dưới, báo mộng và gọi hồn, hồi hướng công đức, ý nghĩa ngôi chùa, thờ Quan Công, quy y cho người đã mất, tụng - trì - niệm - đọc Kinh, tu thoát khỏi luân hồi, phụng dưỡng cha mẹ-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Hòa Lạc, Kobe, Nhật Bản, ngày 15/06/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/van_dap_tho_phat_o_lau_duoi_15_06_2015.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.