Vấn đáp: Thờ Phật tại nhà thế nào cho đúng - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

850 | 03-05-2015

Vấn đáp: Thờ Phật tại nhà thế nào cho đúng - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Thờ Phật tại nhà thế nào cho đúng - TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Hanoi Tourist Building, ngày 10/11/2011

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.