Vấn đáp: Tín ngưỡng thờ mẫu trong dân gian, phá giới và phá kiến - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

80 | 28-11-2017

Vấn đáp: Tín ngưỡng thờ mẫu trong dân gian, phá giới và phá kiến - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi:
1/ Tín ngưỡng thờ mẫu trong dân gian
2/ Lợi ích của việc đọc kinh Phật
3/ Phá giới và phá kiến
4/Phân biệt Tăng sĩ và thầy cúng
Cúng dường bình đẳng
Đã được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 33 tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-11-2017
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.