Vấn đáp: Tình Cha Con - phần 2/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

977 | 29-07-2012

Vấn đáp: Tình Cha Con - phần 2/5

Thầy Nhật Từ giảng nhân ngày quốc tế Father's Day - Chùa Giác Ngộ, ngày 22/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4857,Van-dap-Tinh-Cha-Con.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.