Vấn đáp: Tình yêu tuổi cập kê - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

415 | 03-11-2016

Vấn đáp: Tình yêu tuổi cập kê - TT. Thích Nhật Từ

Câu hỏi trên được Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 30-10-2016

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.