Vấn đáp: Trì Kinh Và Tu Tập - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

974 | 14-03-2013

Vấn đáp: Trì Kinh Và Tu Tập - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Thầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, ngày 17/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4912,Van-dap-Tri-Kinh-Va-Tu-Tap.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.