Vấn đáp: Triết lý và ứng dụng Phật giáo - TT. Thích Nhật Từ - 13/12/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

628 | 23-12-2015

Vấn đáp: Triết lý và ứng dụng Phật giáo - TT. Thích Nhật Từ - 13/12/2015

Vấn đáp: Triết lý và ứng dụng Phật giáo, tiềm năng làm Phật, đốt thân cúng dường, tu tập kinh Pháp Hoa, vượt qua chấp ngã
Giảng tại chùa Hào Quang, Hải Phòng, ngày 13/12/2015
Nghe mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-12-2015/van-dap-triet-ly-v...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.