Vấn đáp: Trợ Tử, Hộ Niệm Và Hồi Hướng - Phần 05

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1028 | 28-08-2010

Vấn đáp: Trợ Tử, Hộ Niệm Và Hồi Hướng - Phần 05

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Hải Ấn - Nha Trang, ngày 02/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4879,Van-dap-1-Tro-Tu-Ho-Niem-Va-Ho...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.