Vấn đáp: Trợ Tử, Phá Thai Và Mổ Xẻ - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1222 | 13-07-2011

Vấn đáp: Trợ Tử, Phá Thai Và Mổ Xẻ - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Vấn đáp: Trợ Tử, Phá Thai Và Mổ Xẻ - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Đại Giác - Tỉnh Sóc Trăng, ngày 29/07/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4938,Van-dap-Tro-Tu-Pha-Thai-Va-Mo-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.