Vấn đáp: Trở về Đạo Phật nguyên chất để phụng sự nhân sinh - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1131 | 08-06-2014

Vấn đáp: Trở về Đạo Phật nguyên chất để phụng sự nhân sinh - Thích Nhật Từ

http://www.daophatngaynay.com/vn/
http://www.phatam.com/video/index.html
Giảng tại Tịnh Xá Trung Tâm, TP.HCM, ngày 27/05/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.tusachphathoc.com/media/play-van-dap-tro-ve-dao-phat-nguyen-c... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.