Vấn đáp: Thân Trung Ấm, Xá Lợi Và Chứng Đắc - phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

909 | 22-02-2013

Vấn đáp: Thân Trung Ấm, Xá Lợi Và Chứng Đắc - phần 1/2 - Thích Nhật Từ

Thầy Nhật Từ giảng tại Trường hạ Chùa Phước Long - Cần Thơ, ngày 27/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4891,Van-dap-Than-Trung-am-Xa-Loi-V...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.