Vấn đáp: Truyền bá chánh đạo, học và tu chánh pháp - TT. Thích Nhật Từ - ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

703 | 26-01-2015

Vấn đáp: Truyền bá chánh đạo, học và tu chánh pháp - TT. Thích Nhật Từ - ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Truyền bá chánh đạo, học và tu chánh pháp, sám hối và chuyển nghiệp - 29/06/2014

Giảng tại chùa Viên Minh 156 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Tp Bến Tre, ngày 29/06/2014

Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://www.chuagiacngo.com/media/play-van-dap-truyen-ba-chanh-dao-hoc-va...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.