Vấn đáp: tự lực và tha lực -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

741 | 21-08-2015

Vấn đáp: tự lực và tha lực -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: tự lực và tha lực-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại TP. Munchen, Đức quốc, ngày 30/07/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.