Vấn đáp: Tự tử và tái sinh, Vô Tận Ý và Vô Úy Bồ Tát, hiến xác - nội tạng,...

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

674 | 16-09-2015

Vấn đáp: Tự tử và tái sinh, Vô Tận Ý và Vô Úy Bồ Tát, hiến xác - nội tạng,...

Vấn đáp: Tự tử và tái sinh, Vô Tận Ý và Vô Úy Bồ Tát, hiến xác - nội tạng, đào tạo Tăng tài, thức Alaya, mê tín về tuổi tác, sai lầm về hộ niệm, gieo duyên xuất gia, khóa tu mùa hè cho giới trẻ, người áo trắng, để tang, chuyển hóa cảm xúc- TT. Thích Nhật Từ- www.ChuaGiacNgo.com

Playlist:
0:46 Vấn đáp: Tự tử và tái sinh
9:04 Vấn đáp: Vô Tận Ý và Vô Úy Bồ Tát
14:17 Vấn đáp: hiến xác - nội tạng
20:33 Vấn đáp: đào tạo Tăng tài
28:18 Vấn đáp: thức Alaya
32:44 Vấn đáp: mê tín về tuổi tác
36:50 Vấn đáp: sai lầm về hộ niệm
48:40 Vấn đáp: gieo duyên xuất gia
55:22 Vấn đáp: khóa tu mùa hè cho giới trẻ
59:43 Vấn đáp: người áo trắng
1:03:45 Vấn đáp: để tang
1:08:09 Vấn đáp: chuyển hóa cảm xúc

Giảng tại chùa Pháp Hoa, TP. Marseille, Pháp, ngày19/07/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-07-2015/van-dap-tu-tu-va-t...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.