Vấn đáp: Tụng kinh khánh thành chùa. -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

852 | 01-10-2015

Vấn đáp: Tụng kinh khánh thành chùa. -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Tụng kinh khánh thành chùa. -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Tuệ Giác, Budapest, Hungary, ngày 23/07/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.