Vấn đáp: Vấn đáp: Phật tại tâm-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

658 | 21-08-2015

Vấn đáp: Vấn đáp: Phật tại tâm-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp: Vấn đáp: Phật tại tâm-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại TP. Berlin, Đức quốc, ngày 29/07/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.