Vấn đáp: Vãng sanh tây phương- Hiểu đúng về Xá lợi - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

165 | 17-08-2017

Vấn đáp: Vãng sanh tây phương- Hiểu đúng về Xá lợi - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi về:
1/ Cách trị bệnh mất ngủ
2/ Giải tỏa oan trái trong gia đình
3/ Báo hiếu trong đạo Phật
4/ Vãng sanh tây phương
5/ Hiểu đúng về Xá lợi
6/ Thức tái sinh
7/ Soi gương nhân cách
8/ Học thuyết ngạ quỷ
9/ Tâm đồng với Như Lai
Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Hoa Nghiêm và Như Lai Thiền tự, Hoa Kỳ, ngày 16 & 17-06-2017
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.