Vấn đáp về mai táng và làm bếp tại chùa Tam Bảo - TT. Thích Nhật Từ - 27/11/2004

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

526 | 20-01-2016

Vấn đáp về mai táng và làm bếp tại chùa Tam Bảo - TT. Thích Nhật Từ - 27/11/2004

Vấn đáp tại Chùa Tam Bảo
TT. Thích Nhật Từ
(Baton Rouge, 27-11-04)

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.