Vấn Đáp Về Mê Tín - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2139 | 19-07-2011

Vấn Đáp Về Mê Tín - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Vấn Đáp Về Mê Tín - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 19/04/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1369,Van-dap-ve-me-tin-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.