Vấn đáp về sân hận - TT. Thích Nhật Từ - 13/11/2004

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

445 | 18-01-2016

Vấn đáp về sân hận - TT. Thích Nhật Từ - 13/11/2004

Vấn đáp về sân hận
TT. Thích Nhật Từ
(Chùa Hải Đức, Jacksonville, 13-11-04)

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.