Vấn đáp: Vì sao người xuất gia không được ngồi ăn chung với Phật tử

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1171 | 28-11-2013

Vấn đáp: Vì sao người xuất gia không được ngồi ăn chung với Phật tử

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.