Vấn đáp: Vô ngã và tái sinh, quy y Tăng, Chuyển hóa cơn giận, khái niệm tam giáo đồng nguyên,...

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

808 | 30-10-2015

Vấn đáp: Vô ngã và tái sinh, quy y Tăng, Chuyển hóa cơn giận, khái niệm tam giáo đồng nguyên,...

Vấn đáp: Vô ngã và tái sinh, quy y Tăng, Chuyển hóa cơn giận, khái niệm tam giáo đồng nguyên, vượt qua cú sốc văn hóa-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại chùa Nisshinkutsu, Tokyo, Nhật Bản, ngày 07/06/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/van_dap_vo_nga_va_tai_sinh_07_06_2015.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.