Vấn đáp: Vượt qua tâm phiền não- Có nên thọ Bồ tát giới? - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

174 | 29-09-2017

Vấn đáp: Vượt qua tâm phiền não- Có nên thọ Bồ tát giới? - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi về:
1/ Vượt qua tâm phiền não
2/ Có nên thọ Bồ tát giới?
3/ Phương pháp tập thiền chỉ
4/ Việt hóa kinh điển
5/ Giá trị của việc đi chùa
6/ Nghe pháp trên mạng xã hội
7/ Vượt qua cảm xúc hạnh phúc và khổ đau
8/ Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa
9/ Nghiệp của những bé tật nguyền
10/ Mô hình hoạt động trong các chùa
11/ Phụng sự nhân sinh
Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa West End, Canada, ngày 21-05-2017
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.