Vấn đáp: Ý nghĩa câu thần chú, quan điểm của đức Phật về tâm - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

58 | 03-12-2017

Vấn đáp: Ý nghĩa câu thần chú, quan điểm của đức Phật về tâm - TT. Thích Nhật Từ

Các câu hỏi về:
1/ Khóa tu xuất gia gieo duyên tại chùa Giác Ngộ
Ý nghĩa câu thần chú
2/ Quan điểm của đức Phật về tâm
3/ Quy Y Tam Bảo tại tư gia
4/ Nghiệp và quả của bậc thánh
5/ Nhân - Duyên và Quả
Đã được Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Pháp Vân, Hà Nội, ngày 22-11-2017
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.