Vấn đáp: Ý nghĩa ăn chay - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

265 | 19-04-2017

Vấn đáp: Ý nghĩa ăn chay - TT. Thích Nhật Từ

Câu hỏi trên được Thầy Nhật Từ giảng tại Trường Thọ Spa, Hải Phòng, ngày 09-04-2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.