Vấn Đáp: Ý Nghĩa Hộ Trì Tam Bảo, chuyển Hóa Phiền Não -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

575 | 25-05-2015

Vấn Đáp: Ý Nghĩa Hộ Trì Tam Bảo, chuyển Hóa Phiền Não -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn Đáp: Ý Nghĩa Hộ Trì Tam Bảo, chuyển Hóa Phiền Não, Cho Và Nhận, Ý Nghĩa Hộ Niệm,Trào Lưu Phật Giáo Hải Ngoại, Nhân Duyên Đến Với Đạo Phật, Đạo Phật Đồng Hành Cùng Dân tộc,Nghiệp Bệnh Tật, Kinh Điển Cho Người Tại Gia -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại: Chùa Giác Đạo CH Czech 28/7/2014

Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-07-nam-2014/van-dap-y-...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.