Vấn đáp:cúng 49 ngày-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

517 | 22-08-2015

Vấn đáp:cúng 49 ngày-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

Vấn đáp:cúng 49 ngày-TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại TP. Aalen, Đức quốc, ngày 01/08/2015

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.