Văn Hóa Doanh Nghiệp Và Từ Thiện - phần 1/6

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1132 | 15-12-2010

Văn Hóa Doanh Nghiệp Và Từ Thiện - phần 1/6

Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 24/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3915,Van-Hoa-Doanh-Nghiep-Va-Tu-Thi...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.