Văn tế thập loại chúng sinh 02: Lập đàn siêu độ - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1561 | 05-03-2011

Văn tế thập loại chúng sinh 02: Lập đàn siêu độ - Thích Nhật Từ

Văn tế thập loại chúng sinh 02: Lập đàn siêu độ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, 6-9-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1315,Van-te-thap-loai-chung-sinh-02...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.