Văn tế thập loại chúng sinh 3: Tế vua quan và mệnh phụ - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1268 | 30-11-2012

Văn tế thập loại chúng sinh 3: Tế vua quan và mệnh phụ - Thích Nhật Từ

Văn tế thập loại chúng sinh 3: Tế vua quan và mệnh phụ - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Pháp Quang, 16-9-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1314,Van-te-thap-loai-chung-sinh-03...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.