Văn tế thập loại chúng sinh 4: Tế tướng soái, thương gia và văn sĩ - Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1111 | 22-04-2011

Văn tế thập loại chúng sinh 4: Tế tướng soái, thương gia và văn sĩ - Nhật Từ

Văn tế thập loại chúng sinh 4: Tế tướng soái, thương gia và văn sĩ - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, 21-9-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1313,Van-te-thap-loai-chung-sinh-04...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.