Văn tế thập loại chúng sinh 5: Tế các hương hồn lạc loài - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1131 | 30-11-2012

Văn tế thập loại chúng sinh 5: Tế các hương hồn lạc loài - Thích Nhật Từ

Văn tế thập loại chúng sinh 5: Tế các hương hồn lạc loài (chết chìm, chết lính, gái lầu xanh và kẻ ăn xin) - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 05/10/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1623,Van-te-phan-5-Te-cac-huong-hon...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.