Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh: Phần 1: Thân phận cô hồn - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1105 | 25-01-2012

Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh: Phần 1: Thân phận cô hồn - Thích Nhật Từ

Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh: Phần 1: Thân phận cô hồn - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 23-8-06. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1605,Van-te-thap-loai-co-hon-cua-Ng...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.